wtorek, 24 marca 2015

Peter Brook - Z Grotowskim

                                     Teatr jest tylko formą

Instytut im. Jerzego Grotowskiego Wrocław 2015
 Grotowski wcześnie rozpoznał podwójną naturę form maskujących życie, a jednocześnie zapewniających mu ochronę. To dlatego wyznaczał własne granice, chcąc chronić pracę prowadzoną w gronie oddanych towarzyszy w dobrze strzeżonej przestrzeni prywatnej. Kiedy usuwał ze swego teatru widzów, a autorom nie pozwalał opisywać i oceniać swych poszukiwań, chodziło o to, by opisy nie zastąpiły działań wypełnionych życiem. A jednocześnie Grotowski, erudyta o encyklopedycznej wiedzy, świetnie zdawał sobie sprawę, jak istotny w życiu człowieka jest przekaz rozumienia, jak ważny jest łańcuch transmisji. W jego poszukiwaniach nie chodziło jedynie o zaspokojenie osobistej potrzeby przebicia się przez ziemską skorupę, aby ujawnić płomienne jądro kryjące się w głębi. Chodziło o to, by poprowadzić innych przez wybrany przez siebie teren - teatr, chcąc pomóc im odkryć w dokładny, szczegółowy i powtarzalny sposób prawidła i praktyki umożliwiające tę głęboką penetrację. To pozwoliło mu rozwinąć rzemiosło, które można przekazywać bezpośrednio, osobiście - rzemiosło zgłębiające relację między impulsem a działaniem i pozwalające im zejść się razem. Ostrożnie odsuwał się od własnych poszukiwań, tak aby pewnego dnia mogły być kontynuowane bez niego.

                     Książka Petera Brooka wydana z okazji 90. urodzin artysty
                                              Wrocław, 21 marca 2015

Fot. Maciej Zakrzewski. Barbara Bergner-Kaczmarek - projekt okładki, opracowanie graficzne, Jarosław Fret - dyrektor IG - Wystawa dokumentująca wizyty Petera Brooka we Wrocławiu, na zaproszenie Ośrodka Grotowskiego i Instytutu z okazji 90. urodzin artysty http://www.grotowski-institute.art.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1801&lang=pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz